"> ");
100%

Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε

Ενότητα Progress

Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε

Γραμματικά φαινόμενα:

  • Παραθετικά επιθέτων
  • Αρκτικόλεξα
  • Ελλειπτικές προτάσεις

 Συμβουλή Χρήσης:

 

 Συμβουλή Χρήσης: