"> ");
100%

3η Ενότητα – Στη γη και στην θάλασσα

3η Ενότητα – Στη γη και στην θάλασσα

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Σπίτι με κήπον
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Ακροβάτες της θάλασσας
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Γη και θάλασσα
 
Φύλλο Εργασίας 5 – Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό