"> ");
100%

1η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Ήτανε μια φορά…

1η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Ήτανε μια φορά…

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Τα ταξίδια του παππού μου
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια)
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Μια αληθινή ιστορία
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Στο νησί του Αιόλου
 
Φύλλο Εργασίας 5 – Γεια σου χαρά σου Βενετιά – Επαναληπτικό