"> ");
100%

1η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Πολιτείες ντυμένες στα λευκά

1η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Πολιτείες ντυμένες στα λευκά

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (1)
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (2)
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε