"> ");
100%

Σουντόκου

Ενότητα Progress

Σουντόκου

Το σουντόκου (Sudoku) είναι παζλ που βασίζεται στη λογική. Στόχος είναι να συμπληρωθούν όλα τα κουτάκια στον πίνακα (9×9), ώστε κάθε στήλη, κάθε σειρά και κάθε κουτάκι 3×3 να περιέχουν όλα τα ψηφία από το 1 μέχρι το 9. Μερικά κουτάκια είναι ήδη συμπληρωμένα, ώστε να υπάρχει μόνο μία δυνατή λύση.

Συμβουλή χρήσης: Επιλέξτε options και στη συνέχεια διαλέξτε το επίπεδο kids.

<a href='http://www.free-sudoku.com'>Sudoku</a>