"> ");
100%

Το καναρινί ποδήλατο – Πίτερ Παν

Ενότητα Progress

Το καναρινί ποδήλατο – Πίτερ Παν

Γραμματικά φαινόμενα:

  • Επίθετα σε -ης, -ης, -ες
  • Επίθετα και επιθετικοί προσδιορισμοί
  • Κανόνες συλλαβισμού

 Συμβουλή Χρήσης:

Συμβουλή Χρήσης: