"> ");
100%

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Ενότητα Progress

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Γραμματικά φαινόμενα:

  • Ορθογραφία αορίστου

1. .......................................ή αλλιώς τριτοπρόσωπα λέγονται τα ρήματα που απαντώνται στο γ' ενικό πρόσωπο και το υποκείμενό τους δεν είναι πρόσωπο ή πράγμα
2. Επίθετο συνώνυμο του συναφής. Αρχίζει από ΣΧ...
3. Σημείο από το οποίο ξεκινάει κάτι, η αρχή μίας ενέργειας ή κατάστασης
4. Αντίθετο του ρήματος συνεχίζω
5. Συνώνυμο του γρηγορότερα
6. Όχι παραδοσιακός
7. Δε συμφωνώ