"> ");
100%

Επιτραπέζια Παιχνίδια

Ενότητα Progress

Επιτραπέζια Παιχνίδια

Γραμματικά φαινόμενα:

  • Απρόσωπα ρήματα
  • Απρόσωπες εκφράσεις