"> ");
100%

9η Ενότητα – Η παράσταση αρχίζει

9η Ενότητα – Η παράσταση αρχίζει

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 -Μια περιπέτεια για τον Ρωμαίο
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Ένας Αρλεκίνος από χαρτί
 
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Όρνιθες
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Πρώτη φορά στο θέατρο
 
Φύλλο Εργασίας 5 – Ο κεραμιδοτρέχαλος