"> ");
100%

5η Ενότητα – Πάμε για Ψώνια;

5η Ενότητα – Πάμε για Ψώνια;

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να

  • Βρίσκουν πληροφορίες σε ετικέτες προϊόντων.
  • Δημιουργούν δικές τους ετικέτες.
  • Γράφουν σωστά τις ημέρες της εβδομάδας και τους μήνες του έτους.
  • Χωρίζουν λέξεις με ενωτικό.

 

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3