"> ");
100%

19η Ενότητα – Τα μάθατε τα νέα;

19η Ενότητα – Τα μάθατε τα νέα;

Στόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με αφηγηματικά κείμενα ειδησεογραφικού τύπου.
  • Παραγωγή αφηγηματικών κειμένων .
  • Διάκριση του -ι των ουδέτερων από το -οι των αρσενικών και -η των θηλυκών ουσιαστικών.
  • Μεγεθυντικά και υποκοριστικά.
  • Σύνθετες λέξεις.
  • Δημιουργία μετοχών.
  • Κλίσεις ρημάτων β΄συζυγίας.
  • Κλίση επιθέτων σε -ος, -η, -ο.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2
 
Φύλλο Εργασίας 3