"> ");
100%

17η Ενότητα – Πόλεμος και ειρήνη

17η Ενότητα – Πόλεμος και ειρήνη

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Σκέψεις ενός παιδιού για τον πόλεμο

Φύλλο Εργασίας 2 -Όαση ειρήνης