"> ");
100%

17η Ενότητα – Εφημερίδες! Εφημερίδες!

17η Ενότητα – Εφημερίδες! Εφημερίδες!

Στόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με τις εφημερίδες και το περιεχόμενό τους.
  • Αναζήτηση πληροφοριών σε εφημερίδα.
  • Βιβλιοπαρουσίαση.
  • Σχηματισμός και χρήση επιρρημάτων.
  • Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε -ι και -ο
  • Διάκριση του -ω των ρημάτων και του -ο των ουσιαστικών.

 

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2
 
Φύλλο Εργασίας 3