"> ");
100%

16η Ενότητα – Μουσεία

16η Ενότητα – Μουσεία

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Το άγαλμα που κρύωνε

Φύλλο Εργασίας 2 -Μουσείο Αφής

Φύλλο Εργασίας 3 – Ελληνικό Παιδικό Μουσείο