"> ");
100%

15η Ενότητα – Αλληλογραφώ

15η Ενότητα – Αλληλογραφώ

Στόχοι της ενότητας

  • Ανάγνωση και κατανόηση επιστολών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Γραπτή παραγωγή επιστολών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Κατανόηση της λειτουργικότητας του πληθυντικού ευγενείας.
  • Ενεστώτας του ρήματος έχω.
  • Σύνθετες λέξεις : Κατανόηση του τρόπου σχηματισμού και παραγωγή.
  • Δάνειες λέξεις και χαρακτηριστικά τους.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2
 
Φύλλο Εργασίας 3