"> ");
100%

12η Ενότητα – Ποπο! Κόσμος που περνά!

12η Ενότητα – Ποπο! Κόσμος που περνά!

Στόχοι της ενότητας

  • Περιγραφή προσώπου.
  • Απλές προτάσεις με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο.
  • Δημιουργία αντίθετων λέξεων με αχώριστα μόρια.
  • Αντίθετες λέξεις.
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -α.
  • Συλλαβισμός.
  • Λεξιλόγιο για μέρη του σώματος και του προσώπου.
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2