"> ");
100%

11η Ενότητα – Τι βιβλίο είναι αυτό;

11η Ενότητα – Τι βιβλίο είναι αυτό;

Στόχοι της ενότητας

  • Γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με το σχολικό λεξικό.
  • Αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων στο λεξικό.
  • Διάκριση των ορισμών από τα παραδείγματα του λεξικού.
  • Δημιουργία ορισμών από τα παιδιά.
  • Κύρια και κοινά ουσιαστικά.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος.
  • Δημιουργία προσωπικού λεξικού.
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
 
Φύλλο Εργασίας 1