"> ");
100%

10η Ενότητα – Ατυχήματα

10η Ενότητα – Ατυχήματα

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Με λένε Σόνια

Φύλλο Εργασίας 2 -Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω

Φύλλο Εργασίας 3 – Οικιακές… παγίδες για παιδιά