"> ");
100%

4η Ενότητα – Εμένα με νοιάζει

4η Ενότητα – Εμένα με νοιάζει

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Στάση βροχοσταλίδων
 
Φύλλο Εργασίας 2 -Στάση βροχοσταλίδων (συνέχεια)
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Χρησιμοποίησε το ξανά.. και ξανά
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Σκουπίδια στη θάλασσα