"> ");
100%

6η Ενότητα – Ιστορίες παιδιών

6η Ενότητα – Ιστορίες παιδιών

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Κορίτσι
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Το μεγάλο μυστικό
 
Φύλλο Εργασίας 3 – O αδελφός της Ασπασίας
 
Φύλλο Εργασίας 4 -O 6χρονος ήρωας της Oρλεάνης