"> ");
100%

7η Ενότητα – Η ελιά

7η Ενότητα – Η ελιά

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Η ελιά
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Οι μύθοι και η ελιά
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδα