Σταυρόλεξο B

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο.

Συμβουλές χρήσης:

  1. Γράφετε ΜΟΝΟ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  2. Μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο backspace (◄) για να σβήσετε κάποιο λάθος σας. Απλώς γράψτε το νέο γράμμα από πάνω από το παλιό τοποθετώντας τον κέρσορα στο κατάλληλο κουτάκι με το ποντίκι σας.

1. Τι μέρος του λόγου είναι το «κάπνισμα»;
2. Ο «πόνος» είναι ένα ουσιστικό που εκφράζει..
3. Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε κύρια και ...
4. Η λέξη «υπάρχω» τι μέρος του λόγου είναι;
5. Λέξη «Θεσσαλονίκη» είναι ένα .......... ουσιαστικό
Επιστρέψτε στην ενότητα Σταυρόλεξα και Κρυπτόλεξα