Σταυρόλεξο Θ

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο.

Γράψτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα


1. Όλα όσα αποτελούν τη φύση γύρω μας και επηρεάζουν τη ζωή μας.
2. Ο χώρος που ζει και αναπτύσσεται ένα σύνολο ζώων και φυτών
3. Μετατρέπω με ειδικό τρόπο διάφορα σκουπίδια σε επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά
4. Πρέπει να σταματήσουμε τη ..................... του περιβάλλοντος
5. Τα ............. μπουκάλια, καλαμάκια, καπάκια κ.α μολύνουν πολύ τη θάλασσα.
6. Υλικό που ανακυκλώνουμε. Με αυτό φτιάχνουμε τα κουτάκια των αναψυκτικών.
Επιστρέψτε στην ενότητα Σταυρόλεξα και Κρυπτόλεξα