Σταυρόλεξο H

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο.

Συμβουλές χρήσης:

  1. Γράφετε ΜΟΝΟ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  2. Μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο backspace (◄) για να σβήσετε κάποιο λάθος σας. Απλώς γράψτε το νέο γράμμα από πάνω από το παλιό τοποθετώντας τον κέρσορα στο κατάλληλο κουτάκι με το ποντίκι σας.

1. Σκουπίδια
2. Κάδος απορριμάτων
3. Δίνω κάτι δικό μου σε κάποιον με την υπόσχεση να μου το επιστρέψει
4. Αυτός στον οποίο ανήκει κάτι, π.χ ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο
5. Η νομική διαδικασία κατά την οποία αποκτά κάποιος με δικαστική απόφαση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του γονέα για ένα παιδί του οποίου δεν είναι φυσικός γονέας.
6. Προσθέτω
Επιστρέψτε στην ενότητα Σταυρόλεξα και Κρυπτόλεξα