Σταυρόλεξο E

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο.

Συμβουλές χρήσης:

  1. Γράφετε ΜΟΝΟ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  2. Μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο backspace (◄) για να σβήσετε κάποιο λάθος σας. Απλώς γράψτε το νέο γράμμα από πάνω από το παλιό τοποθετώντας τον κέρσορα στο κατάλληλο κουτάκι με το ποντίκι σας.

1. Αντίθετο της λέξης χαρά
2. Αντίθετο της λέξης αδύναμη
3. Αντίθετο της λέξης ζέστη
4. Αντίθετο της λέξης φως
5. Αντίθετο της λέξης ψηλός
6. Αντίθετο της λέξης αγοράζω
7. Αντίθετο της λέξης μισώ
8. Αντίθετο της λέξης ένοχος
9. Αντίθετο της λέξης άμυνα
10. Αντίθετο της λέξης ανατολή
Επιστρέψτε στην ενότητα Σταυρόλεξα και Κρυπτόλεξα