Εξάσκηση και διασκέδαση


1. Μέρος του υπολογιστή με την οποία βλέπουμε το περιεχόμενο του
2. Εξάρτημα του υπολογιστή που «βγάζει» σε χαρτί σελίδες που επιλέγουμε
3. Επιστήμη που ασχολείται με τις πληροφοριές
4. Γράφουμε γράμματα και αριθμούς στον υπολογιστή με αυτό
5. Το κύριο μέρος του υπολογιστή όπου εκεί μέσα γίνεται όλη η δουλειά. Κεντρική Μ...........
6. Αν έχω μια φωτογραφία από χαρτί και θέλω να την αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου θα χρησιμοποιήσω έναν Σ....
7. Για να μη χάσω τη δουλειά μου στον υπολογιστή πρέπει πάντα να κάνω Α.....